Ubytování Hradec Králové

Ubytování Hradec Králové - Ubytování v Hradci Králové

Ubytování Hradec Králové - hotely a ubytování v Hradci Králové na mapě

Ubytování Hradec Králové OnlineHotels.cz - Hradec Králové je hlavním městem Královéhradeckého kraje, ve městě momentálně žije necelých 100 000 obyvatel. Město leží v tzv. Královédvorské kotlině, u soutoku řeky Labe s Orlicí. Na severozápadě je město obklopené nízkou zalesněnou pahorkatinou, na jihovýchodě je ohraničeno Novohradeckými lesy a masívem jehož nejvyšším bodem je Kopec Sv. Jána. Hradec Králové je spolu s Pardubicemi centrem průmyslu na tomto území, v Hradci Králové sídlí řada regionálních firem, bank, státních institucí, ale i škol, kulturních a sportovních zařízení. Mezi nejznámější a nejpopulárnější kulturní instituce patří Klicperovo divadlo, Divadlo Drak, Knihovna města Hradce Králové nebo Filharmonie Hradec Králové. Ve městě je i sídlo biskupství královéhradecké diecéze.

Rezervační systém Ubytování Hradec Králové - Hradec se stal již kolem roku 1000 správním střediskem území na obou stranách Labe mezi Dvorem Králové a Pardubicemi. V roce 1225 za krále Přemysla Otakara I. se stal hrad svobodným královským městem. Urbanistický rozvoj města nastal na konci 13. století, kdy byl osídlen celý ostroh především německými kolonisty, kupci a řemeslníky. Během 14. století se stal Hradec druhým nejvýznamnějším městem pro Praze, platila právo mílové a várečné, která zajišťovala příjmy měšťanů i města. Za husitských válek se město přiklonilo na stranu Jana Žižky, Hradec se počeštil, ale přišel o řadu památek. Jan Žižka byl v roce 1424 pohřben v chrámu sv. Ducha. K rozkvětu města došlo znovu až za vlády krále Jiřího z Poděbrad a Vladislava Jagellonského. Naopak císař Ferdinand I zkonfiskovat v roce 1547 majetek města, zavedl nové daně, pokuty a dosadil královského rychtáře. Město ztratilo své postavení v kraji, to zpět vydobyl až primas Martin Cejp z Peclinovce, za jehož vedení došlo k zásadní přestavbě města, úpravě opevnění, Pražské brány a především Bílé věže, která je dominantou města dodnes. Martin Cejp z Peclinovce nechal také vystavět školu a zvýšil úroveň školství. Za Třicetileté války bylo město velmi sužováno, bylo okupováno Švédy, byli zde umístěné švédské posádky, přišli jezuité a lid byl násilně nucen ke katolicismu. Roku 1664 bylo ve městě zřízeno biskupství. Z farního kostela sv. Ducha se stal katedrální chrám. V roce 1762 došlo k ohromnému požáru, shořela téměř polovina města. Navíc poté musela obě předměstí ustoupit stavbě vojenské pevnosti, kterou zahájil Josef II. Za jeho vlády také došlo k germanizaci města. Český duch začal výrazně vzkvétat až v revolučních létech 1848. V roce 1851 bylo město prohlášeno samostatným městem a krátce na to byl založen cukrovar, strojírna, plynárna a do města byla zavedena železnice. Vznikla také dodnes světoznámá továrna na výrobu pian, Petrof. V roce 1866 se rozhodla za hradbami vojenské pevnosti, v bezprostřední blízkosti města, válka mezi Pruskem a Rakouskem. Hradby byly shledány bezúčelnými a byly zbourány.

Ubytování Hradec Králové - Z historických památek, které stojí za návštěvu města je třeba jmenovat budovu bývalé radnice, Bílou věž, Biskupskou residenci, kaple sv. Klimenta, katedrální chrám sv. Ducha nebo kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Ubytování Hradec Králové 5*

Ubytování Hradec Králové 4*

Ubytování Hradec Králové 3*

Ubytování Hradec Králové

Ubytování Hradec Králové

Ubytování Hradec Králové - OnlineHotels.cz - Hotely v Praze- Copyright ©2014 - Tel.: 226804196 E-Mail:hotel@onlinehotels.cz